Ծրագրեր

Իրականացվել  է  գազի  ներտնային  համակարգի  ծառայությունների  մատուցման  մոնիթորինգ:

 2009թ.   Վերլուծությունը  ներկայացվում  է

 2010թ.    Վերլուծությունը  ներկայացվում  է