Հիմնադիրներ

ՀՊՄ  ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐ

 


 

Նախագահ   Արամ  Գրիգորյան

«Համատիրությունների  զարգացման  ասոցիացիա»  ՀԿ 

 

 

Համատիրությունն,  իր  էությամբ,  ընդհանուր  սեփականություն  է  եւ  այն  պետք  է  կառավարվի:                                                                                                

 


Նախագահ 

Արմեն  Պողոսյան 

«Սպառողների  ասոցիացիա»  ՀԿ


 

 

Նախագահ 

Վաչագան  Ալավերդյան

«Ազատություն  եւ  իրավունք»  ՀԿ

Նախագահ 

Նելլի  Թորոսյան


«Առողջ  շրջակա  միջավայր  սերունդներին»  ՀԿ

 


Լիազոր  ներկայացուցիչ՝  Ռոբերտ  Գրիգորյան  «Քարավան  88»  ՀԿ


 

Նախագահ 

Ջոնիկ  Հակոբյան

«Վերականգնում»  ՀԿ