Տեղեկատվություն

27.03.2013թ.

Համատիրությունների  նախագահների ասոցիացիան   /ՀՆԱ/  մշակել  է  համատիրությունների  զարգացման  հայեցակարգ:  Մանրամասները՝    հայեցակարգ,    թեզիսներ...