Սակագներ

26.05.2012թ.

Հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողովը  մայիսի  23-ին  սահմանել է սպառողներին խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման մանրածախ ծառայությունների մատուցման սակագները, որոնց գումարային մեծությունը կազմում է 174,059 դրամ/խմ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)` գործող 174,065 դրամ/խմ-ի փոխարեն: Ընդունված որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2012 թվականի հուլիսի 8-ից:

 

 

2011թ.  մայիսի  25-ին  սահմանվել  է  Երեւան  քաղաքի  ջրամատակարարման  նոր  սակագներ:      Բնակիչ  սպառողների  համար  Երեւան  քաղաքում  ջրի  սակագինը  կազմում  է  174,065  դրամ մեկ  խորանարդ  մետր  օգտագործած  ջրի  դիմաց: