Որոշումներ

26.03.2013թ.

Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիան  մշակել  է  համատիրությունների  զարգացման  օրենսդրական  հայեցակարգ:  Մանրամասն  կարդալ   հայեցակարգ,    թեզիսներ...

 

 

08.01.2012թ.

Երևան  քաղաքի  ավագանու  որոշումը  աղբահանության  վճարների  վերաբերյալ:

23 դեկտեմբերի 2011թ. N359-Ն

ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի առաջարկությունը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետով`
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերում աղբահանության վճար վճարողներին հաշվառելու, աղբահանության վճարը հաշվարկելու, ինչպես նաև այդ վճարը համայնքի բյուջե կամ արտաբյուջետային հաշիվ գանձելու (մուտքագրելու) լիազորությունները վերապահել Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին:

 Ավելի  մանրամասն՝   հավելված...

 


 

11.04.2011թ.

«Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիա»  ՀԿ  նախագահ  Ա.  Գրիգորյանի  հարցազրույցը    համատիրությունների  վերաբերյալ:   Հոդված...

 

05.03.2011թ.

«Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիա»  ՀԿ-ն  Երեւանի  քաղաքապետին  է  ներկայացնում  «Համատիրությունների  զարգացման  եւ  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքերի  պահպանման  ու  կառավարման»  ծրագիր:   Ծրագիր...

 

14.12.2010

ՀՀ  կառավարության  ներկայացրած  հնգամյա  ծրագիրը  բազմաբնակարան  շենքերի  կառավարման  եւ  պահպանման  վերաբերյալ:   Կարդալ... 

 

2006

Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիայի  մոտեցումները  բազմաբնակարան  շենքերի  պահպանման  եւ  կառավարման  վերաբերյալ:   Կարդալ...