Օրենսդրություն

Օրենք  ՀՀ  «Էլեկտրոնային  հաղորդակցության  մասին»,      

սեղմել  այստեղ