Օրենսդրություն

ՀՀ  «Ջրային  օրենսգիրք»,                սեղմել  այստեղ...   

 

Ջրի  ազգային  ծրագիր,                   սեղմել  այստեղ...  

 

Ջրօգտագործողնեի  ընկերությունների  եւ  նրանց  միությունների  մասին,       սեղմել  այստեղ...