ՀՊՄ առաքելություն

ՀՊՄ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպաստել հանրային ծառայությունների ոլորտում արդար, թափանցիկ և հավասարակշռված որոշումների կայացմանը քաղաքացիների շահերի պաշտպանության միջոցներով:

 

 

ՀՊՄ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

Հանրային ծառայությունների կառավարման ու կարգավորման ոլորտում վերլուծություններ իրականացնող հզոր հասարակական կառույց, որը լիարժեք ընդգրկված է հանրային ծառայությունների կառավարման և կարգավորման գործընթացում և ոլորտի պատասխանատուների կողմից դիտվում է որպես գործընկեր: