Դիմում ՀՀ վարչապետին

Ջուր

Խնդիր՝ 

Ով է շահագործում Երևան քաղաքի սեփականությունը համարվող, մասնավորապես՝ Երևան քաղաքի, այսպես կոչված, «բակային տարածքներով» անցնող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը: Եվ ինչ իրավական կարգավորմամբ է այն իրականացվում:

 

ՀՀ Վարչապետ

Պարոն Տ. Սարգսյանին

 

Հարգելի պարոն Վարչապետ

Ձեզ ենք դիմում մի խնդրով, որի վերաբերյալ երկրում որևէ պետական մարմին պատասխան չունի:

Խնդիր. Ով է շահագործում Երևան քաղաքի սեփականությունը համարվող, մասնավորապես՝ Երևան քաղաքի, այսպես կոչված, «բակային տարածքներով» անցնող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը: Եվ ինչ իրավական կարգավորմամբ է այն իրականացվում:

Այս խնդրի կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետը, որպես կառավարության   լիազոր մարմին, տեղեկություն չունի / առկա է գրություն/: Այսինքն՝ ստացվում է, որ կառավարությունը տեղյակ չէ:

Երևանի   ջրային համակարգերի շահագործող միակ ընկերությունը՝ «Երևան Ջուր» ՓԲԸ հրաժարվում է շահագործումից / առկա է գրություն/:   Այսինքն՝ անհասկանալի է, թե այդ ընկերությունն ինչ է շահագործում:

ՀԾԿՀ-ն, որի միակ գործառույթն է այս խնդրի կարգվորումը, հրաժարվում է քննարկումներ կազմակերպել և հարցը պարզաբանել: Ընդ որում, այս կառույցն ընդհանրապես անիմաստ կառույց է, սա իր անգործությամբ   մշտապես խախտելով օրենքը արհամարում է սպառողների իրավունքները:

Այս անգործության հետևանքով, Գալշոյան 30 շենքի հարակից տարածքից կոյուղահորերի վթարի պատճառով կոյուղաջրերը տարիներ շարունակ լցվում են շենքի տակ վնասելով քաղաքացիների գույքը և առողջությունը:

Խնդրում ենք վերը ձևակերպված խնդրի վերաբերյալ տալ գրավոր պարզաբանում:

Հարգանքով՝

Արամ Գրիգորյան