ՀԶԱ

 

«Համատիրությունների  զարգացման  ասոցիացիա»  հկ-ն  հանդիսանում  է  «Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիա»  հկ  իրավահաջորդը...

 

ՀԶԱ  կանոնադրություն...