Համատիրությունների կառավարման առանձնահատկությունները

Լսել հարցազրույցը

https://www.youtube.com/watch?v=jxZOzxfPfSE&t=783s

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում