Դարձյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը


Ստեղծված է մի իրավիճակ, որ դժվար է որևէ առաջարկություն անել պետական կառավարման համակարգում,առավել դժվար է տեղ հասցնել առաջարկությունը: Ներկայացվող բնագավառի պետական կարգավորող կառույցը՝ հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը պարապուրդի է մատնված: Ավելին, նա երբեք չի իրականացրել օրենքով սահմանված իր գործառույթը՝ սպառողների շահերի հավասարակշռումը մատակարարների նկատմամբ:

Այս խնդրով ՀՊՄ-ն պատրաստել է փաստաթուղթ և ներկայացրել է հանձնաժողով քննարկման: Հանձնաժողովը չի իրականացնում քննարկում: Հանրային լսումներ իրականացնելու կարգն ուղարկել ենք կառավարություն՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին: Այնտեղից ևս որևէ արձագանք դեռևս չկա:

Այս երևութը հիշեցրեց տարիներ առաջ մի դեպք. կարդալ...

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում