Տեղական ինքնակառավարում

Պետական կառավարման հիմնական ինստիտուտներից մեկը դա տեղական ինքնակառավարումն է: Սա նշանակում է տեղական որոշ խնդիրների արդյունավետ լուծում ֆեդերալ կառավարությունից անկախ: Սա նշանակում է ապակենտրոնացված կառավարում: Սա նշանակում է քաղաքացիների սեփականության կառավարում հենց քաաքացիների կողմից: Սա բերում է երկրի զարգացման, պետության հզորացման, քաղաքացիների կյանքի բարգավաճման:

Սա Հայաստանում, դեռևս, չեն հասկանում:

Լսել ռադիոհաղորդում այս թեմայով՝

https://www.youtube.com/watch?v=0qIMvaxtfgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18wIxU9RLz9skCY3-SROeL7wsUOrAXl3pubZpvovMPSb2lAxFCNLxAVQM

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում