Գազամատակարարման կանոններ

 

ՀՊՄ-ն  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողով  է  ներկայացրել  գազամատակարարման  կանոններում  փոփոխություններ  իրականացնելու  խնդիր:  Գործող  կանոններով  խախտված  են  սպառողների  իրավունքները  գազի  հաշվիչների  ստուգաչափման  հետ  կապված  խնդիրներում:

Հանձնաժողովի  համապատասխան  որոշման  վերաբերյալ  կտեղեկացնենք  առաջիկայում:

ԳՄՕԿ  փոփոխությունների  առաջարկ...

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում