Ա՞րդյոք արդյունավետ են իրականացվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը

Տեղեկատվություն  ստանալու  նպատակով      հարցում       միջազգային  կազմակերպություններին:

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում