Դասընթաց

2012թ. ապրիլի 13-ին  ՞՞Հասարակական  պաշտպանների  միություն՞՞ ԻԱՄ-ը Գորիսի  ՞՞Մամուլի  ակումբ՞՞  ՀԿ-ի   հետ   իրականացրել է դասընթաց "Տեղեկատվության ապահովումը հանրային ծառայություններում" թեմայով:

 

Դասընթացի ծրագիրն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաժինները՝

 1. Դաշտի իրավական կարգավորումը

Օրենք՝

 • Տեղեկատվության ազատության մասին
 • Հանրային ծառայությունների կարգավորման մասին
 • Հանրային ծառայությունների մասին
 • Ջրային օրենսգիրք
 • Էներգետիկայի մասին
 • Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին
 • Ջրօգտագործողների միության մասին
 • Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին
 • ՀԾԿՀ համապատասխան որոշումներ
 1. Պետության եւ ՏԻՄ ֆունկցիաները
 2. Ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ֆունկցիաները
 3. Սպառողների, կամ ծառայություններ ստացողների ֆունկցիաները
 4. ԶԼՄ դերը
 5. Հասարակական կառույցների դերը

 


Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում