Համատիրությունների կառավարում

ՀՀ  կառավարությունը  հավանության  է  արժանացրել  բազմաբնակարան  շենքերի  կառավարման  նոր  մոդելի  վերաբերյալ  միջազգային  փորձագետի  հաշվետվությունը:

Հաշվետվություն

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում